Graviravimo ir projektavimo paslaugas galima užsakyti tik internetu
Norime informuoti, kad užsakymo atlikimo terminas ir išsiuntimas paštomatu-apie dvi savaites.
Jei jus tenkina užsakymo gavimo terminas, mes per 2 darbo dienas išsiųsime jums užsakymo projektą.
Ačiū už supratingumą
Profesionalus graviravimas visiems gyvenimo atvejams

Privacy Policy

Bendrosios nuostatos

 • Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.
 • Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

Asmens duomenų tvarkymas

 • Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia prękių užsakymo anketoje ar/ir kontaktų formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
 • Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams:

– interneto svetainei administruoti;
– jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;
– tvarkydami jūsų užsakymus, užklausas;
– teikdami jūsų užsakytas paslaugas;
– siųsdami jums informaciją apie mūsų teikiamas prekes ir paslaugas (jeigu davėte sutikimą gauti tokią informaciją);
– naudodami kaip pavyzdį savo darbų portfelyje ar/ir reklamoje ar/ir soc. tinkluose atlikto darbo nuotrauką, neatskleidžiant jokių Jūsų asmeninių duomenų, išskirus vardą ar/ir pavardę bei įmonės pavadinimą.

 • Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. laiškąinfo@gravira.lt arba paskambindamas telefonu(tel. numeris). Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).
 • Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.
 • Pirkėjas turi teisę galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.
 • Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka pirkimą interneto parduotuvėje gravira.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, buveinės adresą, registracijos adresą bei kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą sutinka su prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir neprieštarauja, kad Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo gravira.lt internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 • Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
 • Asmenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Po šio termino kliento duomenys yra sunaikinami. Asmens duomenų sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.

Informacijos saugojimo terminai

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti.

 • Saskaita už suteiktą paslaugą/parduotą prekę saugoma 10 metu nuo sutarties pasirašymo ar/ir saskaitos faktūros išrašymo datos.
 • Informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu sužinoti apie mūsų interneto svetainės paslaugas arba užsakyti mūsų interneto svetainės paslaugas arba prekes (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) saugoma ne ilgiau nei 3 metus.
 • Informaciją apie atliktus darbus pagal Jūsų užsakymą saugoma neterminuotai.

Nepaisant aukščiau nurodytų informacijos saugojimo terminų, jūsų Asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina, jeigu jūsų pateiktais duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar buvo įtariama, jog įvykdytas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus. Tiesioginės rinkodaros tikslu Jūsų Asmens duomenis naudojami nebus.

Taisyklių keitimas

 • Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas gravira.lt interneto parduotuvėje.
 • Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje gravira.lt.
 • Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
 • Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

Informacijos pateikimas ir perdavimas

 • Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@gravira.lt.
 • Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.

Slapukai (angl. cookies)

 • Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės gravira.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.
 • Slapukai naudojami internetinės parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti prekes. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o Ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).
 • Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis šios svetainės funkcijomis.
 • Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.
 • Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.
 • Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

Trečiųjų asmenų informacija gravira.lt svetainėje

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Klientas turi perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojasi.

Iškilus klausimams, kreipkitės:
El. paštu: info@gravira.lt

Pristatymas visoje Lietuvoje

Graviravimo ir projektavimo
paslaugas galima
užsakyti tik internetu

Užduoti klausimą